Poprzedni 
 Następny 
RCVVOTESPVTACRE
Protokół
Środa, 8 czerwca 2016 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Przesunięcie środków
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 6.Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)
 7.Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: sytuacja po orzeczeniu Trybunału z dnia 16 grudnia 2015 r. (złożone projekty rezolucji)
 8.Przegląd śródokresowy planu inwestycyjnego (debata)
 9.Pomoc makrofinansowa dla Tunezji ***I (debata)
 10.Uroczyste posiedzenie - Bułgaria
 11.Komunikat Przewodniczącego
 12.Głosowanie
  
12.1.Powołanie komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia lub niewłaściwego administrowania w stosowaniu prawa Unii w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania, jej uprawnienia, skład i kadencja (głosowanie)
  
12.2.Umowa między UE a Republiką Palau dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.3.Umowa między UE a Królestwem Tonga dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.4.Umowa między UE a Republiką Kolumbii dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.5.Rozwój handlu produktami technologii informacyjnej (ITA) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.6.Poddanie α-PVP środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.7.Ratyfikacja protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do niego, z wyłączeniem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.8.Ratyfikacja protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do niego, w odniesieniu do aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.9.Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (przystąpienie Chorwacji) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.10.Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (zgoda) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.11.Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (rezolucja) (głosowanie)
  
12.12.Pomoc makrofinansowa dla Tunezji ***I (głosowanie)
  
12.13.Przepisy mające na celu przeciwdziałanie niektórym praktykom unikania opodatkowania * (głosowanie)
  
12.14.Działania w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie raportu Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczącego stosowania tortur przez CIA (głosowanie)
  
12.15.Zdolność europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni kosmicznej (głosowanie)
  
12.16.Wprowadzanie na rynek produktów przemysłu kosmicznego (głosowanie)
  
12.17.Sytuacja w Wenezueli (głosowanie)
  
12.18.Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: sytuacja po orzeczeniu Trybunału z dnia 16 grudnia 2015 r. (głosowanie)
  
12.19.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zezwolenie na zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (głosowanie)
  
12.20.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: wprowadzenie do obrotu zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 14.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 17.Skład komisji i delegacji
 18.Składanie dokumentów
 19.Promowanie swobodnego przepływu poprzez uproszczenie przyjmowania określonych dokumentów urzędowych ***II (debata)
 20.Przekazanie Sądowi UE właściwości do rozpoznawania w pierwszej instancji spraw dotyczących służby cywilnej UE ***I (debata)
 21.Poprawa wymiany danych i wykorzystywania europejskich systemów informacyjnych i baz danych w walce z poważną przestępczością międzynarodową i terroryzmem (debata)
 22.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 23.Decyzja Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji o uchyleniu immunitetu parlamentarnego 138 posłów (debata)
 24.Reforma instrumentów ochrony handlu (TDI) (debata)
 25.Decyzja Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016 (debata)
 26.Otwarta, efektywna i niezależna administracja Unii Europejskiej (debata)
 27.Dyplomacja gospodarcza UE (debata)
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (235 kb) Lista obecności (62 kb)    Wyniki głosowań imiennych (4737 kb) 
 
Protokół (271 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (49 kb) Wyniki głosowań imiennych (168 kb) 
 
Protokół (319 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (828 kb) Wyniki głosowań imiennych (3944 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności