Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 8. júna 2016 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Presun rozpočtových prostriedkov
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 6.Situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesení)
 7.Endokrinné disruptory: situácia po rozsudku Súdneho dvora zo 16. decembra 2015 (predložené návrhy uznesení)
 8.Preskúmanie investičného plánu v polovici trvania (rozprava)
 9.Makrofinančná pomoc Tunisku ***I (rozprava)
 10.Slávnostná schôdza - Bulharsko
 11.Oznámenie predsedníctva
 12.Hlasovanie
  
12.1.Zriadenie, pôsobnosť, zloženie a funkčné obdobie Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie údajného porušenia právnych predpisov EÚ a nesprávneho úradného postupu pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi (hlasovanie)
  
12.2.Dohoda medzi EÚ a Palau o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.3.Dohoda medzi EÚ a Tongou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.4.Dohoda medzi EÚ a Kolumbiou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.5.Rozšírenie obchodu s produktmi informačných technológií (ITA) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.6.Vystavenie α-PVP kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.7.Ratifikácia Protokolu z roku 2010 k dohovoru o nebezpečných a škodlivých látkach a pristúpenie k nemu s výnimkou aspektov týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych veciach (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.8.Ratifikácia protokolu z roku 2010 k dohovoru o nebezpečných a škodlivých látkach a pristúpenie k nemu v súvislosti s aspektmi týkajúcimi sa justičnej spolupráce v občianskych veciach (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.9.Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.10.Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami (súhlas) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.11.Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami (uznesenie) (hlasovanie)
  
12.12.Makrofinančná pomoc Tunisku ***I (hlasovanie)
  
12.13.Pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam * (hlasovanie)
  
12.14.Opatrenia v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 o správe Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA (hlasovanie)
  
12.15.Vesmírne spôsobilosti pre európsku bezpečnosť a obranu (hlasovanie)
  
12.16.Rozvoj trhu s vesmírnymi technológiami (hlasovanie)
  
12.17.Situácia vo Venezuele (hlasovanie)
  
12.18.Endokrinné disruptory: situácia po rozsudku Súdneho dvora zo 16. decembra 2015 (hlasovanie)
  
12.19.Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (hlasovanie)
  
12.20.Námietka podľa článku 106: umiestnenie na trh geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 17.Zloženie výborov a delegácií
 18.Predloženie dokumentov
 19.Podporovanie voľného pohybu zjednodušením prijímania určitých verejných listín ***II (rozprava)
 20.Prenesenie právomoci rozhodovať v prvom stupni spory medzi Úniou a jej zamestnancami na Všeobecný súd EÚ ***I (rozprava)
 21.Zlepšenie výmeny údajov a využívanie informačných systémov a databáz v boji proti závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a terorizmu (rozprava)
 22.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 23.Rozhodnutie tureckého Veľkého národného zhromaždenia o zrušení poslaneckej imunity 138 poslancov (rozprava)
 24.Reforma nástrojov na ochranu obchodu (rozprava)
 25.Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (rozprava)
 26.Nariadenie o otvorenej, efektívnej a nezávislej administratíve Európskej únie (rozprava)
 27.Hospodárska diplomacia EÚ (rozprava)
 28.Program rokovania na nasledujúci deň
 29.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (234 kb) Prezenčná listina (62 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (4737 kb) 
 
Zápisnica (264 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovania (50 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (168 kb) 
 
Zápisnica (316 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (904 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (4012 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia