Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 8. junij 2016 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Prerazporeditev sredstev
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 6.Razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)
 7.Endokrini motilci: stanje po sodbi Sodišča z dne 16. decembra 2015 (vloženi predlogi resolucij)
 8.Vmesni pregled naložbenega načrta (razprava)
 9.Makrofinančna pomoč Tuniziji ***I (razprava)
 10.Slavnostna seja - Bolgarija
 11.Sporočilo predsedujočega
 12.Čas glasovanja
  12.1.Ustanovitev preiskovalnega odbora za preiskavo domnevnih kršitev ali nepravilnosti pri uporabi prava Unije v zvezi s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčnimi utajami, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat (glasovanje)
  12.2.Sporazum med EU in Palauom o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  12.3.Sporazum med EU in Tongo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  12.4.Sporazum med EU in Kolumbijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  12.5.Širitev Sporazuma o trgovini z izdelki informacijske tehnologije (ATI) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  12.6.Uvedba nadzornih ukrepov za α-PVP * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  12.7.Ratifikacija in pristop k Protokolu iz leta 2010 h konvenciji o nevarnih in zdravju škodljivih snovi z izjemo vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  12.8.Ratifikacija in pristop k Protokolu iz leta 2010 h konvenciji o nevarnih in zdravju škodljivih snovi glede vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  12.9.Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo ter Filipini (pristop Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  12.10.Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Filipini (odobritev) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  12.11.Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo ter Filipini (resolucija) (glasovanje)
  12.12.Makrofinančna pomoč Tuniziji ***I (glasovanje)
  12.13.Pravila proti praksam izogibanja davkom * (glasovanje)
  12.14.Odziv na resolucijo Parlamenta z dne 11. februarja 2015 o poročilu senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA (glasovanje)
  12.15.Vesoljske zmogljivosti za evropsko varnost in obrambo (glasovanje)
  12.16.Razvoj vesoljskega trga (glasovanje)
  12.17.Razmere v Venezueli (glasovanje)
  12.18.Endokrini motilci: stanje po sodbi Sodišča z dne 16. decembra 2015 (glasovanje)
  12.19.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Proizvodi, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo (glasovanje)
  12.20.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Gensko spremenjeni naglji (Dianthus caryophyllus L., linija SHD-27531-4) (glasovanje)
 13.Obrazložitve glasovanja
 14.Popravki in namere glasovanja
 15.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 16.Zahteva za odvzem poslanske imunitete
 17.Sestava odborov in delegacij
 18.Predložitev dokumentov
 19.Spodbujanje prostega gibanja s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin ***II (razprava)
 20.Prenos pristojnosti na Splošno sodišče za odločanje v zadevah v zvezi z javnimi uslužbenci EU na prvi stopnji ***I (razprava)
 21.Izboljšanje izmenjave podatkov in uporabe evropskih informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk v boju proti hudim mednarodnim kaznivim dejanjem in terorizmu (razprava)
 22.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 23.Sklep velike narodne skupščine Turčije o odvzemu poslanske imunitete 138 poslancem (razprava)
 24.Reforma instrumentov trgovinske zaščite (TDI) (razprava)
 25.Odločitev Japonske o ponovnem začetku lova na kite v sezoni 2015–2016 (razprava)
 26.Uredba o odprti, učinkoviti in neodvisni upravi Evropske unije (razprava)
 27.Gospodarska diplomacija EU (razprava)
 28.Dnevni red naslednje seje
 29.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (230 kb) Seznam navzočih (62 kb)    Poimensko glasovanje (4737 kb) 
 
Zapisnik (260 kb) Seznam navzočih (37 kb) Izidi glasovanja (47 kb) Poimensko glasovanje (168 kb) 
 
Zapisnik (302 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanja (811 kb) Poimensko glasovanje (3947 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov