Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2887(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000067/2016 (B8-0704/2016)

Keskustelut :

PV 09/06/2016 - 2
CRE 09/06/2016 - 2

Äänestykset :

PV 09/06/2016 - 4.7

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 9. kesäkuuta 2016 - Strasbourg

2. Euroopan rautatiealan teollisuuden kilpailukyky (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000067/2016): Jerzy Buzek ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan rautatiealan teollisuuden kilpailukyky (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

Martina Werner esitteli kysymyksen.

Christos Stylianides (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Nadine Morano PPE-ryhmän puolesta, Patrizia Toia S&D-ryhmän puolesta, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta, Dominique Riquet ALDE-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Borrelli EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer, sitoutumaton Zoltán Balczó, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Michael Cramer, Jonathan Arnott, Gilles Lebreton, Wim van de Camp, Edouard Martin, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Markus Pieper, Jude Kirton-Darling, Massimiliano Salini ja Seán Kelly.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Andor Deli ja Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Reinhard Bütikofer käytti puheenvuoron Christos Stylianidesin puheenvuorosta.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Martina Werner ITRE-valiokunnan puolesta Euroopan rautatieteollisuuden kilpailukyvystä (2015/2887(RSP)) (B8-0677/2016)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.6.2016, kohta 4.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö