Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2887(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000067/2016 (B8-0704/2016)

Debatten :

PV 09/06/2016 - 2
CRE 09/06/2016 - 2

Stemmingen :

PV 09/06/2016 - 4.7

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 9 juni 2016 - Straatsburg

2. Concurrentievermogen van de Europese spoorwegindustrie (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000067/2016) van Jerzy Buzek, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: Concurrentievermogen van de Europese spoorwegindustrie (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

Martina Werner licht de vraag toe.

Christos Stylianides (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Nadine Morano, namens de PPE-Fractie, Patrizia Toia, namens de S&D-Fractie, Evžen Tošenovský, namens de ECR-Fractie, Dominique Riquet, namens de ALDE-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, David Borrelli, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Michael Cramer, Jonathan Arnott, Gilles Lebreton, Wim van de Camp, Edouard Martin, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Markus Pieper, Jude Kirton-Darling, Massimiliano Salini en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Andor Deli en Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Het woord wordt gevoerd door Reinhard Bütikofer over de woorden van Christos Stylianides.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Martina Werner, namens de Commissie ITRE, over het concurrentievermogen van de Europese spoorwegindustrie   (2015/2887(RSP)) (B8-0677/2016)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.7 van de notulen van 9.6.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid