Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2887(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000067/2016 (B8-0704/2016)

Debatter :

PV 09/06/2016 - 2
CRE 09/06/2016 - 2

Omröstningar :

PV 09/06/2016 - 4.7

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 9 juni 2016 - Strasbourg

2. Konkurrenskraften för de europeiska underleverantörerna inom järnvägsindustrin (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000067/2016) från Jerzy Buzek, för utskottet ITRE, till kommissionen: Konkurrenskraften för de europeiska underleverantörerna inom järnvägsindustrin (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

Martina Werner utvecklade frågan.

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Nadine Morano för PPE-gruppen, Patrizia Toia för S&D-gruppen, Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, Dominique Riquet för ALDE-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, David Borrelli för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer, Zoltán Balczó, grupplös, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Michael Cramer, Jonathan Arnott, Gilles Lebreton, Wim van de Camp, Edouard Martin, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Markus Pieper, Jude Kirton-Darling, Massimiliano Salini och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Andor Deli och Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Talare: Christos Stylianides.

Talare: Reinhard Bütikofer yttrade sig om Christos Stylianides inlägg.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Martina Werner, för utskottet ITRE, om konkurrenskraften för de europeiska underleverantörerna inom järnvägsindustrin (2015/2887(RSP)) (B8-0677/2016)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.7 i protokollet av den 9.6.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy