Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 9. června 2016 - Štrasburk

3. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 8.6.2016.)


3.1. Kambodža

Návrhy usnesení B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016, B8-0772/2016 (2015/2753(RSP))

Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat a Petras Auštrevičius uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Jiří Pospíšil za skupinu PPE, Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D, Javier Nart za skupinu ALDE, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Krzysztof Hetman a Dita Charanzová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eduard Kukan, Jonathan Arnott a Stanislav Polčák.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.1 zápisu ze dne 9.6.2016.


3.2. Tádžikistán, situace vězňů svědomí

Návrhy usnesení B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016, B8-0770/2016 (2015/2754(RSP))

Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Lola Sánchez Caldentey a Ilhan Kyuchyuk uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Jaromír Štětina za skupinu PPE, Marju Lauristin za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Seán Kelly a Doru-Claudian Frunzulică.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eduard Kukan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Herbert Dorfmann a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.2 zápisu ze dne 9.6.2016.


3.3. Vietnam

Návrhy usnesení B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016, B8-0767/2016 (2015/2755(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Jeroen Lenaers a Frédérique Ries uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jean-Luc Mélenchon, Andi Cristea za skupinu S&D (předsedající upozornil na skutečnost, že Parlament chrání lidská práva všude ve světě), Bas Belder za skupinu ECR, Diane James za skupinu EFDD, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Csaba Sógor, Francisco Assis a Amjad Bashir.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo, Patricija Šulin a Seán Kelly.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.3 zápisu ze dne 9.6.2016.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:40 před hlasováním a pokračovalo v 12:00.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí