Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 9. juuni 2016 - Strasbourg

3. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 8.6.2016 protokolli punkti 2.)


3.1. Kambodža

Resolutsiooni ettepanekud B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016, B8-0772/2016 (2015/2753(RSP))

Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat ja Petras Auštrevičius tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Krzysztof Hetman ja Dita Charanzová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eduard Kukan, Jonathan Arnott ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.6.2016 protokollipunkt 4.1.


3.2. Tadžikistan: meelsusvangide olukord

Resolutsiooni ettepanekud B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016, B8-0770/2016 (2015/2754(RSP))

Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Lola Sánchez Caldentey ja Ilhan Kyuchyuk tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Jaromír Štětina fraktsiooni PPE nimel, Marju Lauristin fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Seán Kelly ja Doru-Claudian Frunzulică.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eduard Kukan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Herbert Dorfmann ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.6.2016 protokollipunkt 4.2.


3.3. Vietnam

Resolutsiooni ettepanekud B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016, B8-0767/2016 (2015/2755(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Jeroen Lenaers ja Frédérique Ries tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jean-Luc Mélenchon, Andi Cristea fraktsiooni S&D nimel (asepresident märkis, et parlament kaitseb inimõigusi kogu maailmas), Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Diane James fraktsiooni EFDD nimel, Edouard Ferrand fraktsiooni ENF nimel, Csaba Sógor, Francisco Assis ja Amjad Bashir.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo, Patricija Šulin ja Seán Kelly.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.6.2016 protokollipunkt 4.3.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.40 ja jätkus kell 12.00.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika