Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. június 9., Csütörtök - Strasbourg

3. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2016.6.8-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


3.1. Kambodzsa

Állásfoglalási indítványok B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016, B8-0772/2016 (2015/2753(RSP))

Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat és Petras Auštrevičius előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Jiří Pospíšil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pier Antonio Panzeri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Krzysztof Hetman és Dita Charanzová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eduard Kukan, Jonathan Arnott és Stanislav Polčák.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.6.9-i jegyzőkönyv, 4.1. pont .


3.2. Tádzsikisztán, a lelkiismereti foglyok helyzete

Állásfoglalási indítványok B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016, B8-0770/2016 (2015/2754(RSP))

Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Lola Sánchez Caldentey és Ilhan Kyuchyuk előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Jaromír Štětina, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marju Lauristin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Seán Kelly és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eduard Kukan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Herbert Dorfmann és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.6.9-i jegyzőkönyv, 4.2. pont .


3.3. Vietnam

Állásfoglalási indítványok B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016, B8-0767/2016 (2015/2755(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Jeroen Lenaers és Frédérique Ries előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jean-Luc Mélenchon, Andi Cristea, a(z) S&D képviselőcsoport nevében (Az elnök megyjegyzi, hogy a Parlament a világon mindenhol védi az emberi jogokat), Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Diane James, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Csaba Sógor, Francisco Assis és Amjad Bashir.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo, Patricija Šulin és Seán Kelly.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.6.9-i jegyzőkönyv, 4.3. pont .

(Az ülést 11.40-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.00-kor folytatják.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat