Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. birželio 9 d. - Strasbūras

3.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2016 06 08 protokolo 2 punktas)


3.1. Kambodža

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016, B8-0772/2016 (2015/2753(RSP))

Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat ir Petras Auštrevičius pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu, Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu, Javier Nart ALDE frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman ir Dita Charanzová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eduard Kukan, Jonathan Arnott ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 06 09 protokolo 4.1 punktas.


3.2. Tadžikistanas: sąžinės kalinių padėtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016, B8-0770/2016 (2015/2754(RSP))

Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Lola Sánchez Caldentey ir Ilhan Kyuchyuk pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Jaromír Štětina PPE frakcijos vardu, Marju Lauristin S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Seán Kelly ir Doru-Claudian Frunzulică.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eduard Kukan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Herbert Dorfmann ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 06 09 protokolo 4.2 punktas.


3.3. Vietnamas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016, B8-0767/2016 (2015/2755(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Jeroen Lenaers ir Frédérique Ries pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jean-Luc Mélenchon), Andi Cristea S&D frakcijos vardu (pirmininkas atkreipė dėmesį į tai, kad Parlamentas žmogaus teises gina visame pasaulyje), Bas Belder ECR frakcijos vardu, Diane James EFDD frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, Csaba Sógor, Francisco Assis ir Amjad Bashir.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo, Patricija Šulin ir Seán Kelly.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 06 09 protokolo 4.3 punktas.

(Posėdis sustabdytas 11.40 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val.)

Teisinė informacija - Privatumo politika