Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 9. jūnijs - Strasbūra

3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 8.6.2016. protokola 2. punkts.)


3.1. Kambodža

Rezolūciju priekšlikumi B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016, B8-0772/2016 (2015/2753(RSP)).

Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat un Petras Auštrevičius iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā, Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā, Javier Nart ALDE grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Krzysztof Hetman un Dita Charanzová.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eduard Kukan, Jonathan Arnott un Stanislav Polčák.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.6.2016. protokola 4.1. punkts.


3.2. Tadžikistāna, pārliecības dēļ ieslodzīto personu stāvoklis

Rezolūciju priekšlikumi B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016, B8-0770/2016 (2015/2754(RSP)).

Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Lola Sánchez Caldentey un Ilhan Kyuchyuk iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Jaromír Štětina PPE grupas vārdā, Marju Lauristin S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Seán Kelly un Doru-Claudian Frunzulică.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eduard Kukan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Herbert Dorfmann un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.6.2016. protokola 4.2. punkts.


3.3. Vjetnama

Rezolūciju priekšlikumi B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016, B8-0767/2016 (2015/2755(RSP)).

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Jeroen Lenaers un Frédérique Ries iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jean-Luc Mélenchon, Andi Cristea S&D grupas vārdā (sēdes vadītājs norādīja, ka Parlaments aizstāv cilvēktiesības visur pasaulē), Bas Belder ECR grupas vārdā, Diane James EFDD grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Csaba Sógor, Francisco Assis un Amjad Bashir.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo, Patricija Šulin un Seán Kelly.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.6.2016. protokola 4.3. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.40 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika