Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 9 juni 2016 - Straatsburg

3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 8.6.2016 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


3.1. Cambodja

Ontwerpresoluties B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016, B8-0772/2016 (2015/2753(RSP))

Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat en Petras Auštrevičius lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Krzysztof Hetman en Dita Charanzová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eduard Kukan, Jonathan Arnott en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.1 van de notulen van 9.6.2016.


3.2. Tadzjikistan, situatie van politieke gevangenen

Ontwerpresoluties B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016, B8-0770/2016 (2015/2754(RSP))

Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Lola Sánchez Caldentey en Ilhan Kyuchyuk lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Jaromír Štětina, namens de PPE-Fractie, Marju Lauristin, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Seán Kelly en Doru-Claudian Frunzulică.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eduard Kukan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Herbert Dorfmann en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.2 van de notulen van 9.6.2016.


3.3. Vietnam

Ontwerpresoluties B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016, B8-0767/2016 (2015/2755(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Jeroen Lenaers en Frédérique Ries lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jean-Luc Mélenchon, Andi Cristea, namens de S&D-Fractie (de Voorzitter merkt op dat het Parlement overal in de wereld de mensenrechten verdedigt), Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Diane James, namens de EFDD-Fractie, Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, Csaba Sógor, Francisco Assis en Amjad Bashir.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo, Patricija Šulin en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.3 van de notulen van 9.6.2016.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.40 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid