Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 9 czerwca 2016 r. - Strasburg

3. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 8.6.2016)


3.1. Kambodża

Projekty rezolucji B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016, B8-0772/2016 (2015/2753(RSP))

Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat i Petras Auštrevičius przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Jiří Pospíšil w imieniu grupy PPE, Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Krzysztof Hetman i Dita Charanzová.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eduard Kukan, Jonathan Arnott i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.1 protokołu z dnia 9.6.2016.


3.2. Tadżykistan, sytuacja więźniów sumienia

Projekty rezolucji B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016, B8-0770/2016 (2015/2754(RSP))

Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Lola Sánchez Caldentey i Ilhan Kyuchyuk przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Jaromír Štětina w imieniu grupy PPE, Marju Lauristin w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Seán Kelly i Doru-Claudian Frunzulică.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eduard Kukan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Herbert Dorfmann i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.2 protokołu z dnia 9.6.2016.


3.3. Wietnam

Projekty rezolucji B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016, B8-0767/2016 (2015/2755(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Jeroen Lenaers i Frédérique Ries przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jean-Luca Mélenchona, Andi Cristea w imieniu grupy S&D (Przewodniczący zwrocił uwagę, że Parlament broni praw człowieka w każdym miejscu na świecie), Bas Belder w imieniu grupy ECR, Diane James w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Csaba Sógor, Francisco Assis i Amjad Bashir.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo, Patricija Šulin i Seán Kelly.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.3 protokołu z dnia 9.6.2016.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.40 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12.00.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności