Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 9. júna 2016 - Štrasburg

3. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 8.6.2016 .)


3.1. Kambodža

Návrhy uznesenia B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016, B8-0772/2016 (2015/2753(RSP))

Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat a Petras Auštrevičius uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Krzysztof Hetman a Dita Charanzová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eduard Kukan, Jonathan Arnott a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.1 zápisnice zo dňa 9.6.2016.


3.2. Tadžikistan: situácia väzňov svedomia

Návrhy uznesenia B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016, B8-0770/2016 (2015/2754(RSP))

Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Lola Sánchez Caldentey a Ilhan Kyuchyuk uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Jaromír Štětina v mene skupiny PPE, Marju Lauristin v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Seán Kelly a Doru-Claudian Frunzulică.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eduard Kukan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Herbert Dorfmann a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.2 zápisnice zo dňa 9.6.2016.


3.3. Vietnam

Návrhy uznesenia B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016, B8-0767/2016 (2015/2755(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Jeroen Lenaers a Frédérique Ries uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jean-Luc Mélenchon, Andi Cristea v mene skupiny S&D (predsedajúci poznamenal, že Parlament obhajuje ľudské práva všade vo svete), Bas Belder v mene skupiny ECR, Diane James v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Csaba Sógor, Francisco Assis a Amjad Bashir.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo, Patricija Šulin a Seán Kelly.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.3 zápisnice zo dňa 9.6.2016.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.40 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia