Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου προμήθειας σιδηροδρομικού υλικού (συζήτηση)
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  3.1.Καμπότζη
  3.2.Κατάσταση των κρατουμένων συνείδησης στο Τατζικιστάν
  3.3.Βιετνάμ
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Καμπότζη (ψηφοφορία)
  4.2.Κατάσταση των κρατουμένων συνείδησης στο Τατζικιστάν (ψηφοφορία)
  4.3.Βιετνάμ (ψηφοφορία)
  4.4.Προώθηση ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων ***II (ψηφοφορία)
  4.5.Μεταβίβαση στο Γενικό Δικαστήριο της αρμοδιότητας εκδικάσεως σε πρώτο βαθμό των υποθέσεων Δημόσιας Διοίκησης της EE ***I (ψηφοφορία)
  4.6.Κανονισμός για ανοικτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  4.7.Ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου προμήθειας σιδηροδρομικού υλικού (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 9.Πληροφορίες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για διεθνείς συμφωνίες (συζήτηση)
 10.Κατάθεση εγγράφων
 11.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 12.Αναφορές
 13.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 14.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 15.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (237 kb) Κατάσταση παρόντων (58 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (541 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (254 kb) Κατάσταση παρόντων (36 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (20 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (37 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (277 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (427 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (822 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου