Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 9. juuni 2016 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Euroopa raudteetööstuse konkurentsivõime (arutelu)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  3.1.Kambodža
  3.2.Tadžikistan: meelsusvangide olukord
  3.3.Vietnam
 4.Hääletused
  4.1.Kambodža (hääletus)
  4.2.Tadžikistan: meelsusvangide olukord (hääletus)
  4.3.Vietnam (hääletus)
  4.4.Vaba liikumise edendamine, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist ***II (hääletus)
  4.5.ELi avalikku teenistust puudutavate kohtuvaidluste esimeses kohtuastmes lahendamise pädevuse üleandmine Euroopa Liidu Üldkohtule ***I (hääletus)
  4.6.Määrus Euroopa Liidu avatud, tõhusa ja sõltumatu halduse kohta (hääletus)
  4.7.Euroopa raudteetööstuse konkurentsivõime (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 9.Teave rahvusvaheliste lepingute üle peetavate läbirääkimiste kohta (arutelu)
 10.Esitatud dokumendid
 11.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 12.Petitsioonid
 13.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 14.Järgmiste istungite ajakava
 15.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (210 kb) Kohalolijate nimekiri (58 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (541 kb) 
 
Protokoll (216 kb) Kohalolijate nimekiri (36 kb) Hääletustulemused (18 kb) Nimelise hääletuse tulemused (35 kb) 
 
Protokoll (254 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) Hääletustulemused (322 kb) Nimelise hääletuse tulemused (748 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika