Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 9. kesäkuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Euroopan rautatiealan teollisuuden kilpailukyky (keskustelu)
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  3.1.Kambodža
  3.2.Tadžikistan ja mielipidevankien tilanne
  3.3.Vietnam
 4.Äänestykset
  4.1.Kambodža (äänestys)
  4.2.Tadžikistan ja mielipidevankien tilanne (äänestys)
  4.3.Vietnam (äänestys)
  4.4.Vapaan liikkuvuuden edistäminen yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä ***II (äänestys)
  4.5.Unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtäminen unionin yleiselle tuomioistuimelle ***I (äänestys)
  4.6.Avoin, tehokas ja riippumaton Euroopan unionin hallinto (äänestys)
  4.7.Euroopan rautatiealan teollisuuden kilpailukyky (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 8.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
 9.Kansainvälisten sopimusten neuvotteluja koskevat tiedot (keskustelu)
 10.Vastaanotetut asiakirjat
 11.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 12.Vetoomukset
 13.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 14.Seuraavien istuntojen aikataulu
 15.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (215 kb) Läsnäololista (58 kb)    Nimenhuutoäänestykset (541 kb) 
 
Pöytäkirja (219 kb) Läsnäololista (36 kb) Äänestysten tulokset (19 kb) Nimenhuutoäänestykset (36 kb) 
 
Pöytäkirja (255 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (323 kb) Nimenhuutoäänestykset (750 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö