Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 9 juni 2016 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Concurrentievermogen van de Europese spoorwegindustrie (debat)
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
3.1.Cambodja
  
3.2.Tadzjikistan, situatie van politieke gevangenen
  
3.3.Vietnam
 4.Stemmingen
  
4.1.Cambodja (stemming)
  
4.2.Tadzjikistan, situatie van politieke gevangenen (stemming)
  
4.3.Vietnam (stemming)
  
4.4.Bevordering van het vrij verkeer door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare documenten ***II (stemming)
  
4.5.Overdracht aan het Gerecht van de bevoegdheid om in eerste aanleg uitspraak te doen in zaken betreffende EU-ambtenaren ***I (stemming)
  
4.6.Verordening betreffende een open, efficiënt en onafhankelijk bestuur van de Europese Unie (stemming)
  
4.7.Concurrentievermogen van de Europese spoorwegindustrie (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 8.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 9.Informatie inzake onderhandelingen over internationale overeenkomsten (debat)
 10.Ingekomen stukken
 11.Besluiten inzake bepaalde documenten
 12.Verzoekschriften
 13.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 14.Rooster van de volgende vergaderingen
 15.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (213 kb) Presentielijst (58 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (541 kb) 
 
Notulen (215 kb) Presentielijst (36 kb) Stemmingsuitslagen (18 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (35 kb) 
 
Notulen (262 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (235 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (749 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid