Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 9 juni 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Konkurrenskraften för de europeiska underleverantörerna inom järnvägsindustrin (debatt)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  3.1.Kambodja
  3.2.Situationen för samvetsfångar i Tadzjikistan
  3.3.Vietnam
 4.Omröstning
  4.1.Kambodja (omröstning)
  4.2.Situationen för samvetsfångar i Tadzjikistan (omröstning)
  4.3.Vietnam (omröstning)
  4.4.Främjande av fri rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar ***II (omröstning)
  4.5.Överföring till tribunalen av behörigheten att i första instans avgöra tvister mellan unionen och dess anställda ***I (omröstning)
  4.6.En öppen, effektiv och oberoende EU-förvaltning (omröstning)
  4.7.Konkurrenskraften för de europeiska underleverantörerna inom järnvägsindustrin (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 9.Information om förhandlingar om internationella avtal (debatt)
 10.Inkomna dokument
 11.Beslut om vissa dokument
 12.Framställningar
 13.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod
 15.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (215 kb) Närvarolista (58 kb)    Omröstningar med namnupprop (541 kb) 
 
Protokoll (214 kb) Närvarolista (36 kb) Omröstningsresultat (19 kb) Omröstningar med namnupprop (35 kb) 
 
Protokoll (259 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (239 kb) Omröstningar med namnupprop (812 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy