Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 22. júna 2016 - Brusel

4. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
CRE

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

Vystúpili títo poslanci: Bruno Gollnisch, Jerzy Buzek a Alojz Peterle.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia