Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 22 juni 2016 - Bryssel

5. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandatet för Jakop Dalunde med verkan från den 7 juni 2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy