Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 22 iunie 2016 - Bruxelles

7. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia REGI a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

Rectificare (P7_TA(2013)0482(COR02)) la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de 17 decembrie 2013 stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320) (poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 20 noiembrie 2013 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus P7_TA(2013)0482) - (COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD)) - REGI

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, această rectificare se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în următoarele douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați solicită supunerea sa la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Europarl pe toată durata actualei perioade de sesiune.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate