Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 22. juni 2016 - Bruxelles

8. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at formanden for Parlamentet under den indeværende mødeperiode sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler (00024/2016/LEX - C8-0221/2016 - 2016/0034(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (00023/2016/LEX - C8-0222/2016 - 2016/0033(COD)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik