Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. június 22., Szerda - Brüsszel

9. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 64. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot az álláspontok elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács álláspontja első olvasatban a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD) – 09994/2016 – COM(2016)0420)

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Tanács álláspontja első olvasatban a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából (07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD) – 09715/2016 – COM(2016)0429)

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2016. június 23.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat