Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 22. junij 2016 - Bruselj

10. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za mehanizem največjega obsega in zagotavljanje informacij za izračune za preglednost in druge namene (C(2016)02711 - 2016/2785(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 13. junija 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za stopnjo natančnosti poslovnih ur (C(2016)03316 - 2016/2776(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 7. junija 2016 (plus podaljšanje roka za 1 mesec na zahtevo Sveta)

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za podatke, ki jih morajo mesta izvrševanja objaviti o kakovosti izvrševanja poslov (C(2016)03333 - 2016/2779(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 8. junija 2016 (plus podaljšanje roka za 1 mesec na zahtevo Sveta)

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za informacije, ki jih morajo investicijska podjetja letno objaviti o identiteti mest izvrševanja in o kakovosti izvrševanja (C(2016)03337 - 2016/2778(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 8. junija 2016 (plus podaljšanje roka za 1 mesec na zahtevo Sveta)

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije (EU) o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo minimalni nabor informacij o finančnih pogodbah, ki jih morajo vsebovati podrobne evidence, in okoliščine, v katerih je treba zahtevo uveljaviti (C(2016)03356 - 2016/2777(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 7. junija 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi prilog I in III k Uredbi Sveta(ES) št. 2173/2005 na podlagi prostovoljnega sporazuma o partnerstvu z Indonezijo za shemo izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko unijo (C(2016)03438 - 2016/2781(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 9. junija 2016

Posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisijeo dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa (C(2016)03446 - 2016/2782(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 10. junija 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o sprejetju programa priložnostnih modulov, ki zajema leta 2019, 2020 in 2021, za vzorčno raziskavo delovne sile v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98 (C(2016)03515 - 2016/2792(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. junija 2016

Posredovano pristojnemu odboru: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za sporazume o vzdrževanju trga in sheme za vzdrževanje trga (C(2016)03523 - 2016/2784(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 13. junija 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o določitvi nadaljnjih začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave (C(2016)03532 - 2016/2783(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 10. junija 2016

Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi z neposrednim, znatnim in predvidljivim učinkom pogodb o izvedenih finančnih instrumentih v Uniji ter preprečevanjem izogibanja predpisom in obveznostim (C(2016)03544 - 2016/2786(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 13. junija 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

Osnutki delegiranih aktov, za katere je bil podaljšan rok za vložitev ugovorov:

- Delegirana uredba Komisije o razredih dogovorov, ki se varujejo pri delnem prenosu lastništva v skladu s členom76 Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta C(2016)01372 - 2016/2620(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 18. marca 2016

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 3 meseci na zahtevo Sveta.

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

Osnutki delegiranih aktov, za katere je bil rok na zahtevo pristojnega odbora podaljšan z 1 na 3 mesece:

– Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dostop do predpisanih informacij na ravni Unije (C(2016)02887 – 2016/2742(DEA))


Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 19. maja 2016 na zahtevo pristojnega odbora.


Poslano pristojnemu odboru: ECON (člen 54 Poslovnika)
mnenje: JURI (člen 54 Poslovnika)

– Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1222/2014 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za specifikacijo metodologije za določitev globalnih sistemsko pomembnih institucij in za opredelitev podkategorij globalnih sistemsko pomembnih institucij (C(2016)02815 – 2016/2736(DEA))


Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 17. maja 2016 na zahtevo pristojnega odbora.


Poslano pristojnemu odboru: ECON

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov