Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 22 juni 2016 - Bryssel

12. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

- Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen

- Tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge

- Avtal mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2014-2021

- Tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy