Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 22 juni 2016 - Bryssel

13. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000082/2016) från Bernd Lange och Marietje Schaake, för utskottet INTA, till kommissionen: USA-sanktioner som påverkar EU-företags verksamhet i Iran (2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016)

- (O-000091/2016) från Axel Voss, Monika Hohlmeier, Kinga Gál och Michał Boni för PPE-gruppen, till kommissionen: Överföring av personuppgifter till Kina – hur skyddas EU-medborgarna? (2016/2762(RSP)) (B8-0708/2016)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy