Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 22. juni 2016 - Bruxelles

14. Bevillingsoverførsler

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen havde Rådet underrettet budgetmyndigheden om vedtagelsen af forslag til bevillingsoverførsel DEC 06/2016, DEC 07/2016 og DEC 09/2016 Sektion III – Kommissionen.

I overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen havde Budgetudvalget truffet afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Domstolens bevillingsoverførsel INF/4/2016.

I overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen havde Budgetudvalget truffet afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs bevillingsoverførsel INF/2/2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik