Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 22 juni 2016 - Bryssel

14. Anslagsöverföringar

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av anslagsöverföringarna DEC 06/2016, DEC 07/2016 och DEC 09/2016 – Avsnitt III – kommissionen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot domstolens anslagsöverföring INF/4/2016.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs anslagsöverföring INF/2/2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy