Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 22 юни 2016 г. - Брюксел

15. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на втората месечна сесия през юни 2016 г. (PE 584.729/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Сряда

Председателят, със съгласието на политическите групи, предложи в дневния ред да бъде добавено изявление на Съвета и на Комисията на тема „Предотвратяване на радикализацията, водеща до насилнически екстремизъм и тероризъм“ след изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно „Кланетата в Източно Конго“ и да се добави въпроса с искане за устен отговор „Трансфер на лични данни в Китай: каква е защитата на гражданите на ЕС?“ в дневния ред на месечната сесия през юли.

Парламентът изрази съгласието си за тези предложения.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

С това редът на работа е определен.

Правна информация - Политика за поверителност