Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 22. června 2016 - Brusel

15. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního druhého dílčího červnového plenárního zasedání (PE 584.729/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Středa

Předseda, který jedná na základě souhlasu politických skupin, navrhuje zapsat na pořad jednání prohlášení Rady a Komise na téma „Předcházení radikalizaci vedoucí k násilnému extremismu a terorismu“ po prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku na téma „Masakry ve východním Kongu“ a zapsat otázku k ústnímu zodpovězení na téma „Předávání osobních údajů do Číny – a ochrana občanů EU?“ na pořad jednání červencového zasedání.

Parlament s těmito návrhy vyjadřuje souhlas.

Čtvrtek

beze změny

Plán práce byl tímto schválen.

Právní upozornění - Ochrana soukromí