Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 22. juni 2016 - Bruxelles

15. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden juni II 2016 (PE 584.729/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Onsdag

Formanden foreslog efter aftale med de politiske grupper at opføre en redegørelse ved Rådet og Kommissionen om "Forebyggelse af radikalisering, der fører til voldelig ekstremisme" på dagsordenen efter redegørelsen ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om "Massakrer i det østlige Congo" og at opføre forespørgslen til mundtlig besvarelse om "Overførsel af personoplysninger til Kina: Hvordan beskyttes EU-borgere?" på dagsordenen for mødeperioden i juli.

Parlamentet godkendte disse forslag.

Torsdag

Ingen ændringer.

Arbejdsplanen fastsattes således.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik