Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 22. kesäkuuta 2016 - Bryssel

15. Käsittelyjärjestys

Kesäkuun II 2016 (PE 584.729/PDOJ) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

Keskiviikko

Puhemies ehdotti poliittisten ryhmien suostumuksella, että komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman "Joukkomurhat Kongon itäosissa" jälkeen esityslistalle otetaan neuvoston ja komission julkilausuma aiheesta "Väkivaltaisiin ääriliikkeisiin ja terrorismiin johtavan radikalisoitumisen ehkäiseminen" ja että heinäkuun istuntojakson esityslistalle otetaan suullisesti vastattava kysymys aiheesta "Henkilötietojen siirtäminen Kiinaan – millaista suojaa unionin kansalaisille?".

Parlamentti hyväksyi nämä ehdotukset.

Torstai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö