Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 22 juni 2016 - Brussel

15. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van juni II 2016 (PE 584.729/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Woensdag

De Voorzitter stelt met de instemming van de fracties voor een verklaring van de Raad en de Commissie over "Preventie van radicalisering tot gewelddadig extremisme en terrorisme" op de agenda te plaatsen, na de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over "Bloedbaden in Oost-Congo", en de mondelinge vraag "Overdracht van persoonsgegevens aan China: op welke manier kunnen EU-burgers beschermd worden?" op de agenda te plaatsen voor de vergaderperiode van juli.

Het Parlement gaat akkoord met deze voorstellen.

Donderdag

Geen wijzigingen.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Juridische mededeling - Privacybeleid