Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 22 czerwca 2016 r. - Bruksela

15. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych drugiej sesji czerwcowej w 2016 r. (PE 584.729/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Środa

Przewodniczący zaproponował w porozumieniu z grupami politycznymi wpisanie do porządku obrad oświadczenia Rady i Komisji w sprawie zapobiegania radykalizacji prowadzącej do brutalnego ekstremizmu i terroryzmu po oświadczeniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie masakry we wschodniej części Konga, a także wpisanie do porządku obrad lipcowej sesji plenarnej pytania wymagającego odpowiedzi ustnej na temat: „Transfer danych osobowych do Chin: jaka ochrona dla obywateli UE”.

Parlament wyraził zgodę na tę propozycję.

Czwartek

Bez zmian.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności