Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 22 juni 2016 - Bryssel

15. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden juni II 2016 (PE 584.729/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Onsdag

Talmannen föreslog, med de politiska gruppernas godkännande, att på föredragningslistan föra upp ett uttalande av rådet och kommissionen om "Att förebygga radikalisering som leder till våldsam extremism och terrorism" efter uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om "Massakrer i östra Kongo" och att att föra upp frågan för muntligt besvarande "Överföring av personuppgifter till Kina: Hur skyddas EU-medborgarna?" på föredragningslistan för sammanträdesperioden i juli.

Parlamentet godkände förslagen.

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy