Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2770(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0801/2016

Внесени текстове :

RC-B8-0801/2016

Разисквания :

PV 22/06/2016 - 16
CRE 22/06/2016 - 16

Гласувания :

PV 23/06/2016 - 8.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0290

Протокол
Сряда, 22 юни 2016 г. - Брюксел

16. Кланетата в Източно Конго (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Кланетата в Източно Конго (2016/2770(RSP))

Tibor Navracsics (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Мария Габриел, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Jordi Sebastià, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Davor Ivo Stier, Maria Arena и Anna Elżbieta Fotyga.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Michèle Rivasi, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Ryszard Czarnecki, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Francisco Assis и Franz Obermayr.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказа се Tibor Navracsics.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ангел Джамбазки и Arne Gericke, от името на групата ECR, относно масовите убийства в Източно Конго (2016/2770(RSP)) (B8-0801/2016);

—    Мария Габриел, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan и Krzysztof Hetman, от името на групата PPE, относно масовите убийства в Източно Конго (2016/2770(RSP)) (B8-0802/2016);

—    Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano и Marlene Mizzi, от името на групата S&D, относно масовите убийства в Източно Конго (2016/2770(RSP)) (B8-0804/2016);

—    Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo и Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, относно масовите убийства в Източно Конго (2016/2770(RSP)) (B8-0805/2016);

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini и Laura Agea, от името на групата EFDD, относно масовите убийства в Източно Конго (2016/2770(RSP)) (B8-0807/2016);

—    Michèle Rivasi и Maria Heubuch, от името на групата Verts/ALE, относно масовите убийства в Източно Конго (2016/2770(RSP)) (B8-0808/2016);

—    Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Илхан Кючюк, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička и Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, относно масовите убийства в Източно Конго (2016/2770(RSP)) (B8-0809/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 23.6.2016 г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Правна информация - Политика за поверителност