Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2770(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0801/2016

Předložené texty :

RC-B8-0801/2016

Rozpravy :

PV 22/06/2016 - 16
CRE 22/06/2016 - 16

Hlasování :

PV 23/06/2016 - 8.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0290

Zápis
Středa, 22. června 2016 - Brusel

16. Masakry ve východním Kongu (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Masakry ve východním Kongu (2016/2770(RSP))

Tibor Navracsics (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Mariya Gabriel za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Charles Goerens za skupinu ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Jordi Sebastià za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Davor Ivo Stier, Maria Arena a Anna Elżbieta Fotyga.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Michèle Rivasi, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Ryszard Czarnecki, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Francisco Assis a Franz Obermayr.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupil Tibor Navracsics.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki a Arne Gericke za skupinu ECR o masakrech ve východním Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0801/2016);

—    Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan a Krzysztof Hetman za skupinu PPE o masakrech ve východním Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0802/2016);

—    Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano a Marlene Mizzi za skupinu S&D o masakrech ve východním Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0804/2016);

—    Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo a Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL o masakrech ve východním Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0805/2016);

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini a Laura Agea za skupinu EFDD o masakrech ve východním Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0807/2016);

—    Michèle Rivasi a Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE o masakrech ve východním Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0808/2016);

—    Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička a Ivo Vajgl za skupinu ALDE o masakrech ve východním Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0809/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 23.6.2016.

(Zasedání bylo na okamžik přerušeno.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí