Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2770(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0801/2016

Indgivne tekster :

RC-B8-0801/2016

Forhandlinger :

PV 22/06/2016 - 16
CRE 22/06/2016 - 16

Afstemninger :

PV 23/06/2016 - 8.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0290

Protokol
Onsdag den 22. juni 2016 - Bruxelles

16. Massakrer i det østlige Congo (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Massakrer i det østlige Congo (2016/2770(RSP))

Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Mariya Gabriel for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Charles Goerens for ALDE-Gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, Jordi Sebastià for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Davor Ivo Stier, Maria Arena og Anna Elżbieta Fotyga.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Michèle Rivasi, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Ryszard Czarnecki, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Francisco Assis og Franz Obermayr.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Tibor Navracsics.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki og Arne Gericke for ECR-Gruppen om massakrerne i det østlige Congo (2016/2770(RSP)) (B8-0801/2016)

—    Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan og Krzysztof Hetman for PPE-Gruppen om massakrerne i det østlige Congo (2016/2770(RSP)) (B8-0802/2016)

—    Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano og Marlene Mizzi for S&D-Gruppen om massakrerne i det østlige Congo (2016/2770(RSP)) (B8-0804/2016)

—    Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo og Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen om massakrerne i det østlige Congo (2016/2770(RSP)) (B8-0805/2016)

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini og Laura Agea for EFDD-Gruppen om massakrer i det østlige Congo (2016/2770(RSP)) (B8-0807/2016)

—    Michèle Rivasi og Maria Heubuch for Verts/ALE-Gruppen om massakrerne i det østlige Congo (2016/2770(RSP)) (B8-0808/2016)

—    Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička og Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen om massakrerne i det østlige Congo (2016/2770(RSP)) (B8-0809/2016).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 23.6.2016.

(Mødet udsat i nogle minutter)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik