Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2770(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0801/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0801/2016

Keskustelut :

PV 22/06/2016 - 16
CRE 22/06/2016 - 16

Äänestykset :

PV 23/06/2016 - 8.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0290

Pöytäkirja
Keskiviikko 22. kesäkuuta 2016 - Bryssel

16. Joukkomurhat Kongon itäosissa (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Joukkomurhat Kongon itäosissa (2016/2770(RSP))

Tibor Navracsics (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jordi Sebastià Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Davor Ivo Stier, Maria Arena ja Anna Elżbieta Fotyga.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Michèle Rivasi, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Ryszard Czarnecki, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Francisco Assis ja Franz Obermayr.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Tibor Navracsics käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki ja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta joukkomurhista Kongon itäosissa (2016/2770(RSP)) (B8-0801/2016)

—    Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan ja Krzysztof Hetman PPE-ryhmän puolesta joukkomurhista Kongon itäosissa (2016/2770(RSP)) (B8-0802/2016)

—    Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano ja Marlene Mizzi S&D-ryhmän puolesta joukkomurhista Kongon itäosissa (2016/2770(RSP)) (B8-0804/2016)

—    Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo ja Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta joukkomurhista Kongon itäosissa (2016/2770(RSP)) (B8-0805/2016)

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini ja Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta joukkomurhista Kongon itäosissa (2016/2770(RSP)) (B8-0807/2016)

—    Michèle Rivasi ja Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta joukkomurhista Kongon itäosissa (2016/2770(RSP)) (B8-0808/2016)

—    Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta joukkomurhista Kongon itäosissa (2016/2770(RSP)) (B8-0809/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.6.2016, kohta 8.11.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö