Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2770(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B8-0801/2016

Teksty złożone :

RC-B8-0801/2016

Debaty :

PV 22/06/2016 - 16
CRE 22/06/2016 - 16

Głosowanie :

PV 23/06/2016 - 8.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0290

Protokół
Środa, 22 czerwca 2016 r. - Bruksela

16. Masakry we wschodniej części Konga (debata)
CRE

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Masakry we wschodniej części Konga (2016/2770(RSP))

Tibor Navracsics (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, Jordi Sebastià w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Davor Ivo Stier, Maria Arena i Anna Elżbieta Fotyga.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Michèle Rivasi, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Ryszard Czarnecki, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Francisco Assis i Franz Obermayr.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrał Tibor Navracsics.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki i Arne Gericke w imieniu grupy ECR, w sprawie masakr we wschodniej części Konga (2016/2770(RSP)) (B8-0801/2016);

—    Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan i Krzysztof Hetman w imieniu grupy PPE, w sprawie masakr we wschodniej części Konga (2016/2770(RSP)) (B8-0802/2016);

—    Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano i Marlene Mizzi w imieniu grupy S&D, w sprawie masakr we wschodniej części Konga (2016/2770(RSP)) (B8-0804/2016);

—    Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo i Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie masakr we wschodniej części Konga (2016/2770(RSP)) (B8-0805/2016);

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini i Laura Agea w imieniu grupy EFDD, w sprawie masakr we wschodniej części Konga (2016/2770(RSP)) (B8-0807/2016);

—    Michèle Rivasi i Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie masakr we wschodniej części Konga (2016/2770(RSP)) (B8-0808/2016);

—    Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, w sprawie masakr we wschodniej części Konga (2016/2770(RSP)) (B8-0809/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 23.6.2016.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności