Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2770(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0801/2016

Predkladané texty :

RC-B8-0801/2016

Rozpravy :

PV 22/06/2016 - 16
CRE 22/06/2016 - 16

Hlasovanie :

PV 23/06/2016 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0290

Zápisnica
Streda, 22. júna 2016 - Brusel

16. Masaker vo východnom Kongu (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Masaker vo východnom Kongu (2016/2770(RSP))

Tibor Navracsics (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Mariya Gabriel v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Jordi Sebastià v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Davor Ivo Stier, Maria Arena a Anna Elżbieta Fotyga.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Michèle Rivasi, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Ryszard Czarnecki, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Francisco Assis a Franz Obermayr.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki a Arne Gericke v mene skupiny ECR o masakroch vo východnom Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0801/2016);

—    Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan a Krzysztof Hetman v mene skupiny PPE o masakroch vo východnom Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0802/2016);

—    Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano a Marlene Mizzi v mene skupiny S&D o masakroch na východe Konga (2016/2770(RSP)) (B8-0804/2016);

—    Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo a Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL o masakrách na východe Konga (2016/2770(RSP)) (B8-0805/2016);

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini a Laura Agea v mene skupiny EFDD o masakroch na východe Konga (2016/2770(RSP)) (B8-0807/2016);

—    Michèle Rivasi a Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE o masakroch vo východnom Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0808/2016);

—    Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE o masakroch vo východnom Kongu (2016/2770(RSP)) (B8-0809/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 23.6.2016.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia