Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2770(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0801/2016

Ingivna texter :

RC-B8-0801/2016

Debatter :

PV 22/06/2016 - 16
CRE 22/06/2016 - 16

Omröstningar :

PV 23/06/2016 - 8.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0290

Protokoll
Onsdagen den 22 juni 2016 - Bryssel

16. Massakrer i östra Kongo (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Massakrer i östra Kongo (2016/2770(RSP))

Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Jordi Sebastià för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Davor Ivo Stier, Maria Arena och Anna Elżbieta Fotyga.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Michèle Rivasi, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Ryszard Czarnecki, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Francisco Assis och Franz Obermayr.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Tibor Navracsics.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki och Arne Gericke för ECR-gruppen, om massakrerna i östra Kongo (2016/2770(RSP)) (B8-0801/2016)

—    Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan och Krzysztof Hetman för PPE-gruppen, om massakrerna i östra Kongo (2016/2770(RSP)) (B8-0802/2016)

—    Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano och Marlene Mizzi för S&D-gruppen, om massakrerna i östra Kongo (2016/2770(RSP)) (B8-0804/2016)

—    Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo och Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, om massakrerna i östra Kongo (2016/2770(RSP)) (B8-0805/2016)

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini och Laura Agea för EFDD-gruppen, om massakrerna i östra Kongo (2016/2770(RSP)) (B8-0807/2016)

—    Michèle Rivasi och Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen, om massakrerna i östra Kongo (2016/2770(RSP)) (B8-0808/2016)

—    Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, om massakrerna i östra Kongo (2016/2770(RSP)) (B8-0809/2016)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 23.6.2016.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy