Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 22. června 2016 - Brusel

17. Předcházení radikalizaci vedoucí k násilnému extremismu a terorismu (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Předcházení radikalizaci vedoucí k násilnému extremismu a terorismu (2016/2795(RSP))

Bert Koenders (úřadující předseda Rady) a Tibor Navracsics (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz za skupinu ALDE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Kristina Winberg za skupinu EFDD, Steeve Briois za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Roberta Metsola, Tanja Fajon, James Nicholson, Petr Ježek, Javier Couso Permuy, Beatrix von Storch, Marcel de Graaff, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Czesław Hoc a Laura Agea.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Mario Borghezio, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Mircea Paşcu, Richard Sulík, Carlos Coelho, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Milan Zver, Angel Dzhambazki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tomáš Zdechovský a Elmar Brok.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand a Eleftherios Synadinos.

Vystoupili: Tibor Navracsics a Bert Koenders.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí