Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 22. juni 2016 - Bruxelles

17. Forebyggelse af radikalisering, der fører til voldelig ekstremisme (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forebyggelse af radikalisering, der fører til voldelig ekstremisme (2016/2795(RSP))

Bert Koenders (formand for Rådet) og Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz for ALDE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Kristina Winberg for EFDD-Gruppen, Steeve Briois for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Roberta Metsola, Tanja Fajon, James Nicholson, Petr Ježek, Javier Couso Permuy, Beatrix von Storch, Marcel de Graaff, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Czesław Hoc og Laura Agea.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Mario Borghezio, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Mircea Paşcu, Richard Sulík, Carlos Coelho, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Milan Zver, Angel Dzhambazki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tomáš Zdechovský og Elmar Brok.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand og Eleftherios Synadinos.

Talere: Tibor Navracsics og Bert Koenders.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik