Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 22. lipnja 2016. - Bruxelles

17. Sprečavanje radikalizacije koja dovodi do nasilnog ekstremizma i terorizma (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjave Vijeća i Komisije: Sprečavanje radikalizacije koja dovodi do nasilnog ekstremizma i terorizma (2016/2795(RSP))

Bert Koenders (predsjedatelj Vijeća) i Tibor Navracsics (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Monika Hohlmeier, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ana Gomes, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ulrike Lunacek, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Kristina Winberg, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Steeve Briois, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Roberta Metsola, Tanja Fajon, James Nicholson, Petr Ježek, Javier Couso Permuy, Beatrix von Storch, Marcel de Graaff, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Czesław Hoc i Laura Agea.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Mario Borghezio, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Mircea Paşcu, Richard Sulík, Carlos Coelho, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Milan Zver, Angel Dzhambazki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tomáš Zdechovský i Elmar Brok.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand i Eleftherios Synadinos.

Govorili su: Tibor Navracsics i Bert Koenders.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti