Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 22 czerwca 2016 r. - Bruksela

17. Zapobieganie radykalizacji prowadzącej do brutalnego ekstremizmu i terroryzmu (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Zapobieganie radykalizacji prowadzącej do brutalnego ekstremizmu i terroryzmu (2016/2795(RSP))

Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady) i Tibor Navracsics (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Kristina Winberg w imieniu grupy EFDD, Steeve Briois w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios, niezrzeszony, Roberta Metsola, Tanja Fajon, James Nicholson, Petr Ježek, Javier Couso Permuy, Beatrix von Storch, Marcel de Graaff, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kati Piri, Czesław Hoc i Laura Agea.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Mario Borghezio, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Mircea Paşcu, Richard Sulík, Carlos Coelho, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Mirosław Piotrowski, Milan Zver, Angel Dzhambazki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tomáš Zdechovský i Elmar Brok.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrali: Tibor Navracsics i Bert Koenders.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności