Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 - Βρυξέλλες

18. Σύνθεση των επιτροπών

Κατόπιν αιτήματος της Ομάδας S&D, το Σώμα κυρώνει τον ακόλουθο ορισμό:

επιτροπή ECON: Pedro Silva Pereira

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου