Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2677(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000082/2016

Внесени текстове :

O-000082/2016 (B8-0706/2016)

Разисквания :

PV 22/06/2016 - 20
CRE 22/06/2016 - 20

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 22 юни 2016 г. - Брюксел

20. Санкции от страна на САЩ, имащи отражение върху търговските дейности на ЕС в Иран (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000082/2016) зададен от Bernd Lange и Marietje Schaake, от името на комисията INTA, към Комисията: Въздействие на санкциите от страна на Съединените щати върху стопанската дейност на предприятия от ЕС в Иран (2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016)

Bernd Lange разви въпроса.

Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Jan Zahradil, от името на групата ECR, и Marietje Schaake, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Damiano Zoffoli, Николай Бареков, Pavel Telička, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton, Zoltán Balczó, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell и Lampros Fountoulis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Georgios Epitideios.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност