Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2677(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000082/2016

Ingivna texter :

O-000082/2016 (B8-0706/2016)

Debatter :

PV 22/06/2016 - 20
CRE 22/06/2016 - 20

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 22 juni 2016 - Bryssel

20. USA-sanktioner som påverkar EU-företags verksamhet i Iran (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000082/2016) från Bernd Lange och Marietje Schaake, för utskottet INTA, till kommissionen: USA-sanktioner som påverkar EU-företags verksamhet i Iran (2016/2677(RSP)) (B8-0706/2016)

Bernd Lange utvecklade frågan.

Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Jan Zahradil för ECR-gruppen, och Marietje Schaake för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Damiano Zoffoli, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton, Zoltán Balczó, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell och Lampros Fountoulis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Georgios Epitideios.

Talare: Elżbieta Bieńkowska.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy